Cuộc sống lý tưởng là đây

Cuộc sống lý tưởng là đây

Cuộc sống lý tưởng là đây
Một tuần có 7 ngày và 7 ngày mai

Một tuần có 7 ngày và 7 ngày mai

Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày còn với những kẻ lười biếng có 7 ngày mai.
Hãy làm ngay bây giờ

Hãy làm ngay bây giờ

Rồi sẽ có một ngày bạn thức dậy và không còn đủ thời gian để làm những điều mình hằng mong muốn
Xem thêm