Nếu ai đó trộm mất vợ của anh

07:38, Thứ Tư, 29/04/2015 (GMT+7)

 

Nếu ai đó trộm vợ của anh hãy cứ để hắn giữ lấy nàng
Nếu ai đó trộm vợ của anh hãy cứ để hắn giữ lấy nàng