Chúng ta đang có gắng tìm ra cách hay là tìm cho mình một lí do?

07:34, Thứ Ba, 26/05/2015 (GMT+7)