Thách thức Covid-19, cả vạn người vẫn 'tắm tiên' ở Nhật

09:54, 20/02/2020

Bất chấp dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại Nhật, khoảng 10.000 người đàn ông vẫn tụ tập cùng tham gia lễ hội "Tắm tiên".