Những đôi giày kỳ quái thách thức người sử dụng

08:50, 23/03/2017

Giày 2 mặt - những thiết kế của Hood by Air cho thấy với thời trang, không có gì là không thể kết hợp được với nhau.

Giày 2 mặt - những thiết kế của Hood by Air cho thấy với thời trang, không có gì là không thể kết hợp được với nhau.

Tạp chí Vogue vừa bình chọn những đôi giày thiết kế của Hood by Air nằm trong nhóm những đôi giày độc đáo nhất mùa mốt Xuân hè 2017.

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Trong nhóm những đôi giầy độc đáo của mùa mốt Xuân hè 2017, giày 2 mặt của Hood by Air gây 'bối rối' nhất cho những tín đồ thời trang.

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Với những thiết kế 2 phần mũi như nhau, người mẫu đi cũng khó khăn.

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Những chiếc giày không phân biệt đâu là trước đâu đâu sau.

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 
Thiết kế giày 2 mặt gây chú ý cho tín đồ thời trang khi ra mắt.
Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 
Với những thiết kế giày 2 mặt này, nhóm thiết kế  của Hood by Air cho thấy, với thời trang không có gì là không thể. 

Theo Vietnamnet