Những điều đặc biệt trong lễ rước dâu của Đông Nhi, Ông Cao Thắng

16:24, 08/11/2019

Không giống như những lễ rước dâu thông thường, ngày Ông Cao Thắng rước Đông Nhi về nhà có nhiều điểm đặc biệt, xứng tầm “đám cưới thế kỷ” mà trước đó nhiều người đã ưu ái gọi.