Ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học

17:25, 20/12/2009

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT, gồm 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT, gồm 6 tiêu chuẩn và 25 tiêu chí.

HStrunghoc.jpg
Bộ GD-ĐT vừa ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT

Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông qua xem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100.

Theo quy định, giáo viên đạt chuẩn được chia thành 3 cấp độ: loại xuất sắc (tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100); loại khá (tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89); loại trung bình (tất cả các tiêu chí đều đạt từ 1 điểm trở lên nhưng không xếp được ở các mức cao hơn).

Giáo viên chưa đạt chuẩn (loại kém) nếu tổng số điểm dưới 25 hoặc từ 25 điểm trở lên nhưng có tiêu chí không được cho điểm.

Theo Thanh niên