Dự thảo lần 2 về học phí

10:14, 17/12/2009

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo (lần 2). So với lần công bố trước, dự thảo lần này có nhiều điểm mới.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo (lần 2). So với lần công bố trước, dự thảo lần này có nhiều điểm mới.[links()]

Học phí mầm non, phổ thông sẽ khác nhau theo từng địa phương

Điểm khác biệt của dự thảo lần này tập trung vào quy định về học phí phổ thông. Theo đó, đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập, dự thảo nêu rõ: mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân. Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, mức học phí và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.

Khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở dự thảo lần này cũng khác so với dự thảo lần 1 được công bố trước đó. Cụ thể, khung học phí lần này chỉ áp dụng trong năm học 2010-2011 chứ không cho cả giai đoạn 2010-2015 như dự thảo lần 1. Khung học phí cũng không chi tiết cho từng bậc học ở từng khu vực như trước đây, thay vào đó dự kiến Chính phủ sẽ quy định khung học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình chất lượng đại trà năm học 2010-2011 như sau: vùng thành thị: từ 40.000 -200.000 đồng; vùng nông thôn: từ 20.000 - 80.000 đồng; miền núi từ 5.000 - 40.000 đồng.

Một điểm mới nữa của dự thảo lần này là quy định: từ năm học 2011-2012 trở đi, học phí phổ thông sẽ được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm do cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ thông báo. Căn cứ vào khung học phí của Chính phủ quy định, HĐND cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hằng năm phù hợp với thực tế của các vùng ở địa phương. Đối với các hộ gia đình có hơn 2 con đi học, việc miễn giảm học phí do địa phương quyết định.

Trong dự thảo quy định thu chi học phí lần 2 này, khung học phí đối với cơ sở giáo dục ĐH theo các nhóm ngành đào tạo có chất lượng đại trà từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 được quy định cụ thể mức học phí đối với từng năm học theo 6 nhóm ngành chứ không chỉ đưa ra mức thấp nhất đến cao nhất cho một giai đoạn như dự thảo lần trước. Cụ thể như sau:

Khung học phí của trung cấp nghề ở dự thảo lần này không quy định cụ thể mức học phí của 8 ngành đào tạo như dự thảo lần 1 mà chỉ đưa ra mức: từ 260 nghìn đồng đến 440 nghìn đồng/tháng/học sinh, tùy thuộc nhóm nghề đào tạo. Căn cứ vào chi phí đào tạo của từng nhóm nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xác định học phí chi tiết cho 22 nhóm nghề cấp II theo nguyên tắc học phí của các cơ sở đào tạo công lập không quá 40% chi phí đào tạo.

banghocphi.jpg

Theo Thanh niên