Với Toán học, Con gái = Con Dê

11:30, Thứ Hai, 13/04/2015 (GMT+7)

Một cử nhân Toán – Đại học Quốc Gia TP đã chứng minh được mệnh đề 'CON GÁI = CON DÊ'. Theo 2 cách đều đúng:

+ Chứng minh theo cách 1: Người ta thường nói rằng: Con trai quỷ sứ, con gái thần tiên. Đây là một mệnh đề đúng bởi ai cũng nói như vậy. Suy ra “Con gái” = “thần tiên” hay “tiền thân”. “Tiền” là “trước”. Tiền Thân là Trước Thân. Trong 12 con giáp, trước “Thân” (con khỉ) là con… Dê. Vậy kết luận “Con gái” = “con dê” (Điều phải chứng minh)!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

+ Chứng minh theo cách 2: Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử con gái không phải là con dê.

Suy ra: Con gái = Không con dê (1). Hay: Không con gái = con dê (2). Cộng các vế (1) và (2):

Con gái + Không con gái = Không con dê + con dê. Suy ra: Con gái x (1+không) = (không + 1) x Con dê

Vì (1+không) = (không + 1) nên dễ dàng ta có: Con Gái = Con Dê (Điều phải chứng minh).

Theo Funny
Báo Đất Việt