Video: Cả xóm dùng nước nghĩa trang chảy xuống!

14:30, 15/12/2009

Hơn 10 năm nay, người dân xóm Tân Sinh, xã Thống Nhất (TP.Hòa Bình) sống liền kề với nghĩa trang khổng lồ, toàn bộ nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng vì nước ở nghĩa trang chảy xuống!

Hơn 10 năm nay, người dân xóm Tân Sinh, xã Thống Nhất (TP.Hòa Bình) sống liền kề với nghĩa trang khổng lồ, toàn bộ nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng vì nước ở nghĩa trang chảy xuống!

[video(3966)]

[links()]

Theo Bee.net