Người nhận 'hối lộ tình dục' sẽ bị phạt tù

10:43, 03/01/2018

Một trong những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi nhận hối lộ phi vật chất...

Một trong những điểm mới của Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018) được dư luận đặc biệt quan tâm, đó là quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi nhận hối lộ phi vật chất...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đây, Tội nhận hối lộ theo Điều 279 - Bộ luật Hình sự 1999 được quy định như sau: Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ 500 nghìn đồng đến dưới 10 triệu đồng hoặc dưới 500 nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm:

Gây hậu quả nghiêm trọng; Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm., hành vi nhận hối lộ tình dục không cấu thành Tội nhận hối lộ.

Từ quy định ở trên cho thấy, hành vi nhận hối lộ tình dục không cấu thành 'Tội nhận hối lộ'. Theo quy định tại Điều 279, người phạm tội phải là người có chức vụ, quyền hạn; bằng hành vi của mình một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào. Lợi ích mà người phạm tội nhận được phải là lợi ích vật chất, tức có thể quy đổi thành tiền, tài sản.

Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự 2015 thì hành vi hối lộ phi vật chất, trong đó bao gồm “hối lộ tình dục” cũng là hành vi cấu thành tội nhận hối lộ.

Cụ thể, tại khoản 1 điều 354 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định rõ người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm:

Một là: Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 hoặc dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Hai là: lợi ích phi vật chất.

Với quy định như trên  thì việc nhận 'hối lộ bằng tình dục', tình cảm… cũng đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ. Và người nhận 'hối lộ bằng tình dục' cũng bị xử lý hình sự như nhận tài sản, tiền bạc.

Ngoài ra, Tội nhận hôi lộ còn có các khung hình phạt khác: 7-15 năm, 15-20 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu gây án có tổ chức, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; của hối lộ trị giá một tỷ đồng trở lên; gây thiệt hại về tài sản năm tỷ đồng trở lên...

Có thể thấy, quy định mới tại Bộ luật hình sự đã dự liệu, bao quát được các trường hợp có thể xảy ra liên quan đến các hành vi tham nhũng từ người có chức vụ, quyền hạn.

Điều 354 (BLHS 2015) - tội Nhận hối lộ:

1.Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 1 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 1 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng;

đ) Phạm tội 2 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.

Theo VnMedia