Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là 30 năm

16:51, 11/12/2018

Theo quy định, thời hạn bảo vệ đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là 30 năm, độ Tối mật là 20 năm, độ Mật là 10 năm...

Theo quy định, thời hạn bảo vệ đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là 30 năm, độ Tối mật là 20 năm, độ Mật là 10 năm...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an

Sáng 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 9 luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Các luật được công bố gồm: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Đặc xá; Luật Công an Nhân dân; Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 có liên quan đến quy hoạch.

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều, đã thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Luật Công an Nhân dân 2018 cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật CAND năm 2014; bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta.

Luật là cơ sở pháp lý quan trọng, trực tiếp, quan trọng để lực lượng CAND nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho; xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo môi trường ổn định để phát triển mọi mặt của đất nước...

Luật Công an Nhân dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Riêng các quy định liên quan đến cấp bậc hàm cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/2019.

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước gồm 5 chương, 28 điều, quy định: Bí mật Nhà nước là thông tin quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia dân tộc. 

Theo quy định của luật thì bí mật nhà nước có 3 thuộc tính cơ bản. Thứ nhất, bí mật nhà nước là thông tin quan trọng; thứ hai, là thông tin chưa được công khai,  nếu bị lộ, bị mất sẽ gây hại đến lợi ích quốc gia dân tộc; thứ ba, phải được người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền xác định theo quy định tại Luật này.

Đáng chú ý, nếu Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 và các văn bản trước Pháp lệnh đều không quy định thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước thì tại Luật này, một trong những điểm mới là quy định về thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước và gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước.

Cụ thể, Luật quy định thời hạn bảo vệ đối với bí mật nhà nước độ Tuyệt mật là 30 năm, độ Tối mật là 20 năm, độ Mật là 10 năm.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết, nội dung này đã được gửi xin ý kiến 39 bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan trực tiếp đến việc lập danh mục bí mật nhà nước, đạt được sự đồng thuận cao của các cơ quan, tổ chức.

Trên cơ sở đó, danh mục bí mật nhà nước được quy định tại Điều 7, 8 của luật  được giao cho Thủ tướng Chính phủ ban hành với độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật, căn cứ trên đề xuất của người có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước và thẩm định của Bộ Công an (trừ danh mục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Quốc phòng).

Theo thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn: “Đây là quy định tiến bộ của Luật nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Luật cũng quy định khi hết thời hạn bảo vệ nếu xét thấy việc giải mật gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước quyết định gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, mỗi lần gia hạn không quá thời hạn bảo vệ như nêu ở trên”

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Luật đã quy định việc đương nhiên giải mật đối với trường hợp bí mật nhà nước không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước; Trường hợp bí mật nhà nước chỉ cần bảo vệ trong khoảng thời gian nhất định hoặc đã hết thời hạn bảo vệ theo quy định của Luật mà cơ quan có thẩm quyền không quyết định gia hạn.

Theo VnMedia