Bắc Bộ đầu tuần 24 độ, giữa tuần lại rét đậm

09:56, 14/01/2019

Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi nhưng nhiệt độ tăng, cao nhất đạt 24 độ C. Tuy nhiên, giữa tuần (ngày 16, 17), các khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ rét đậm, miền núi rét hại…

Đầu tuần, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi nhưng nhiệt độ tăng, cao nhất đạt 24 độ C. Tuy nhiên, giữa tuần (ngày 16, 17), các khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ rét đậm, miền núi rét hại…

rét đậm
rét đậm

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/01/2019:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, riêng khu Tây Bắc 26-29  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, phía Nam 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 77-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 24 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 14 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 15 đến ngày 23, có mưa rải rác trong ngày 15, ngày 16; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 16, ngày 17 khả năng trời rét đậm, có nơi rét hại, từ ngày 18 trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 14 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 15 đến ngày 23, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông từ đêm ngày 15 và ngày 16; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 16, ngày 17 khả năng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, từ ngày 18 trời rét.  

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm 13, ngày 14, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 15 đến ngày 18 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ngày 16, ngày 17 phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét trong ngày 16, ngày 17. Từ ngày 19 đến ngày 23, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 14, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 15 đến ngày 18 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung ở phía Bắc khu vực. Từ ngày 19 đến ngày 23 có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên: Từ ngày 14 đến ngày 23, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ ngày 14 đến ngày 23, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Ngày 14 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 15 đến ngày 23, có mưa rào và có nơi có dông trong đêm ngày 15 và ngày 16; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 16, ngày 17 khả năng trời rét đậm, từ ngày 18 trời rét.

Theo VnMedia