Phải tiếp tục trả phí xét nghiệm sàng lọc sau khi hết cách ly tập trung

06:46, 09/06/2021

Những người phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở cách ly y tế tập trung khi tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà vẫn phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2...

Những người phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở cách ly y tế tập trung khi tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà vẫn phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2...

Những người sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục phải trả phí xét nghiệm sàng lọc khi theo dõi y tế tại nhà - ảnh minh họa

Tại Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 5/2021, Chính phủ yêu cầu, căn cứ yêu cầu phòng chống dịch, Bộ Y tế rà soát, quyết định bổ sung các đối tượng khác được ưu tiên tiêm vaccine theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Chính phủ cũng quyết định, những người phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cơ sở cách ly y tế tập trung khi tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tại nơi lưu trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung thì phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Giá dịch vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 tự nguyện cho các đối tượng có nhu cầu thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 và Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 1/7/016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng.

Theo VnMedia

https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202106/phai-tiep-tuc-tra-phi-xet-nghiem-sang-loc-sau-khi-het-cach-ly-tap-trung-d064021/