Thu về "tiền tấn" từ quảng cáo, YouTube bất lực để tin giả hoành hành?

10:05, 22/10/2020

Facebook, Twitter đều có những chính sách riêng để chống lại tin giả, tin không đúng sự thật. Còn YouTube đã làm gì trong cuộc chiến chống tin giả?