Sẽ thực hiện phụ cấp thâm niên cho giáo viên

10:05, 19/12/2009

Thẩm quyền thành lập trường Đại học vẫn thuộc Thủ tướng, Bộ trưởng GD - ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên…

Thẩm quyền thành lập trường Đại học vẫn thuộc Thủ tướng, Bộ trưởng GD - ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên… là những nội dung của Luật Giáo dục sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7/2010.

[links()]

Tại buổi công bố Luật Giáo dục sửa đổi (sáng 18/12) lãnh đạo Bộ GD - ĐT cho biết, chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên được bắt đầu thực hiện từ năm 1988, nhưng đến tháng 11/1995, chế độ này được bãi bỏ, thay thế bằng phụ cấp ưu đãi  đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Phụ cấp đứng lớp chỉ thực hiện đối với những người trực tiếp giảng dạy nên dẫn tới thực trạng một số giáo viên giỏi không muốn về làm công tác quản lí tại các cơ quan quản lí giáo dục vì sẽ bị thiệt thòi.

Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung điều 81 qui định nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Sẽ tái thực hiện phụ cấp thâm niên (Ảnh: Giáo dục Tp HCM)

Liên quan đến chương trình, sách giáo khoa, Luật sửa đổi qui định, Bộ trưởng GD - ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông; duyệt và quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất… Bộ trưởng GD - ĐT chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa.

Về đào tạo Tiến sĩ, Luật sửa đổi qui định, có thể được rút ngắn trong trường hợp đặc biệt và giao Bộ trưởng Bộ GD - ĐT qui định cụ thể các trường hợp được kéo dài hoặc rút ngắn thời gian đào tạo.

Luật cũng qui định cụ thể về điều kiện thành lập trường và điều kiện để được cấp phép hoạt động giáo dục. Thẩm quyền thành lập trường Đại học thuộc về Thủ tướng, trong khi Bộ trưởng GD - ĐT có thẩm quyền cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Phạm Ngũ Luận cho biết, tới đây, Bộ sẽ cùng các cơ quan chức năng tổng kết về những mặt được, mặt còn hạn chế của việc thành lập Hội đồng thẩm định thành lập trường (gồm đại diện của nhiều bộ).

Về việc có thành lập một Hội đồng độc lập hay không sẽ được tính toán, nhưng theo ông Luận, nếu có một hội đồng như vậy, vấn đề đặt ra là có liệu có đủ việc để làm. Tuy vậy, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT khẳng định, khâu thẩm định dứt khoát phải được củng cố và những trường hợp tư vấn thành lập trường sai, sẽ phải xử lí.

Cũng trong ngày 18/12, luật Thuế Tài nguyên và luật Dân quân tự vệ đã được công bố. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, luật Thuế Tài nguyên được xây dựng trên cơ sở mục tiêu hạn chế sử dụng tài nguyên không tái tạo được, thúc đẩy sử dụng tài nguyên tái tạo được.

Cụ thể, luật đã nâng mức thuế sàn của các loại tài nguyên thuộc nhóm khoảng sản kim loại và một số tài nguyên quí kiếm khác. Luật qui định khung thuế suất và giao UB Thường vụ Quốc hội qui định mức thuế suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên…

Luật Dân quân tự vệ qui định, công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. Tổ chức đơn vị dân quân tự vệ nhỏ nhất là tổ và lớn nhất là tiểu đoàn, hải đoàn…

Cả 3 luật trên đây đều có hiệu lực từ 1/7/2010.

Theo Kim Tân - Dân trí