’Phát triển Khu kinh tế Vân Phong phải lưu ý đến môi trường’

13:48, 12/12/2009

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hôm qua làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý khu kinh tế (KKT) Vân Phong.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hôm qua làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý khu kinh tế (KKT) Vân Phong. Chỉ sau một thời gian ngắn thành lập đến nay, KKT Vân Phong đã thu hút được 84 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 15,3 tỷ USD.

[links()]

Phó Thủ tướng biểu dương những cố gắng trong thu hút đầu tư phát triển tại KKT. Nhiều dự án lớn đang được triển khai như Cảng trung chuyển quốc tế Vân phong, Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong, Trung tâm Điện lực Vân Phong, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong… Tuy nhiên, tiến độ nhiều dự án chậm do thiếu vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trả lời kiến nghị của Ban Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong về việc đề nghị Nhà nước bố trí vốn đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của KKT Vân phong, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: cùng với vốn đầu tư của Nhà nước, tỉnh và Ban quản lý cần chú ý huy động các nguồn vốn khác, trong đó có vốn đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Đầu tư cho KKT Vân Phong phải có tầm nhìn xa, trông rộng, phải có chiến lược đầu tư lâu dài, đặc biệt là phải lưu ý đến vấn đề môi trường.

Trước đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra thực tế ở Khu kinh tế Vân phong và một số đơn vị kinh tế đang đóng tại Khánh Hòa.

Theo Anh Thư - Đất Việt