Hà Hồ - Kim Lý: Chuyện tình yêu bắt đầu từ lời mời 'hợp tác' Hà Hồ - Kim Lý: Chuyện tình yêu bắt đầu từ lời mời 'hợp tác'
Bén duyên từ MV "Cả một trời thương nhớ", thấm thoắt Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã bên nhau 3 năm.