Selena Gomez lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2020 Selena Gomez lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2020
Nữ ca sĩ 28 tuổi có tên ở hạng mục 'Nghệ sĩ' trong danh sách Time 100, bầu chọn 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới ở tất cả các lĩnh vực.