Thanh Sơn tiết lộ lâu chưa hôn cho đến khi diễn cùng Quỳnh Kool Thanh Sơn tiết lộ lâu chưa hôn cho đến khi diễn cùng Quỳnh Kool
Hai diễn viên Quỳnh Kool, Thanh Sơn đều tiết lộ đã rất lâu họ chưa hôn ai cho đến khi quay 'Đừng bắt em phải quên'.