Kiến lửa khổng lồ giết chết trăn trong nháy mắt

11:37, 10/02/2015

Đàn kiến lửa giết chết trăn trong chớp nhoáng khi con trăn xấu số vô tình "xâm lược" tổ kiến lửa khổng lồ.

Đàn kiến lửa giết chết trăn trong chớp nhoáng khi con trăn xấu số vô tình 'xâm lược' tổ kiến lửa khổng lồ.

{video(46551)}

Theo ĐS&PL