Hết bò hai chân đến... gà không cánh

16:41, 18/12/2009

Cách đây khoảng 7 tháng, con gà mái của gia đình ông Võ Văn Vấn (trú tại đội 3, Tân Phong, Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam) ấp được 7 quả trứng nở ra 7 con gà con nhưng một con trong số này không có cánh.
 

Cách đây khoảng 7 tháng, con gà mái của gia đình ông Võ Văn Vấn (trú tại đội 3, Tân Phong, Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam) ấp được 7 quả trứng nở ra 7 con gà con nhưng một con trong số này không có cánh.

Ông Vấn đang xem con gà không cánh sắp đẻ.

Lúc mới nở, con gà không cánh không đi cũng không đứng được, vì thế ông Vấn đã mớm gạo nhai cho nó. Thấy con gà lạ, gia đình ông Vấn đã để lại nuôi.

Đến nay đã được 7 tháng nhưng con gà không cánh vẫn sống khỏe mạnh, không bị bệnh gì và đi lại bình thường. Hiện giờ con gà này lại sắp đẻ.

 

Theo Dân trí