Có thể giảm 500 đồng/lít xăng

13:35, 10/12/2009

Có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít nếu doanh nghiệp không phải tiếp tục trích nộp 1.000 đồng trả nợ ngân sách - một số đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho biết như vậy chiều 9-12.

Có thể giảm giá xăng 500 đồng/lít nếu doanh nghiệp không phải tiếp tục trích nộp 1.000 đồng trả nợ ngân sách - một số đầu mối nhập khẩu xăng dầu cho biết như vậy chiều 9-12.

[links()]

Theo các doanh nghiệp này, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu đã hoàn thành việc trích nộp trả nợ ngân sách nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn tiếp tục trích hay dừng lại.

Theo các doanh nghiệp, giá xăng dầu nhập khẩu ngày 8-12 tại thị trường Singapore tiếp tục giảm nhẹ, xăng A92 còn 79 USD/thùng, dầu DO khoảng 83,2 USD/thùng. Giá nhập khẩu bình quân 20 ngày qua (tính từ thời điểm tăng giá ngày 20-11 đến nay) chỉ tăng nhẹ đối với dầu DO, riêng xăng thì mức lãi rất tốt.

Trước đây, các doanh nghiệp bán xăng bị lỗ nên Nhà nước cho tạm ứng ngân sách (khoảng 4.000 tỉ đồng) và trả dần bằng cách trích 1.000 đồng trên mỗi lít xăng bán ra.

Thời hạn trả nợ đã kết thúc cuối tháng 9, các doanh nghiệp đã “xoay” bằng nhiều cách để trả xong nhằm tránh phải bị phạt.

 

Theo Tuổi trẻ