Người đá

09:35, 01/12/2009

Người đàn ông đang tiếp khạch bỗng cứng đơ không cử động dù chỉ là một cái nháy mắt khiến cho mọi người đều ngạc nhiên và buồn cười.

Người đàn ông đang tiếp khạch bỗng cứng đơ không cử động dù chỉ là một cái nháy mắt khiến cho mọi người đều ngạc nhiên và buồn cười.