Cửa trong đến mức vỡ mũi

09:54, 25/11/2009

Cánh cửa trong suốt không một lỗ hở hay vết đen làm cho người đàn ông bị một cú đập mặt nhớ đời.

Cánh cửa trong suốt không một lỗ hở hay vết đen làm cho người đàn ông bị một cú đập mặt nhớ đời.