Người ngoài hành tinh

09:07, 04/12/2009

Người đàn ông đóng giả mình làm người ngoài hành tinh để dọa các cô gái, nhưng cuối cùng ông ta bị khuất phục bởi một người.

Người đàn ông đóng giả mình làm người ngoài hành tinh để dọa các cô gái, nhưng cuối cùng ông ta bị khuất phục bởi một người.