Cây đàn ống đồ sộ

10:45, 25/11/2009

Cây đàn cao 9m và nặng 7 tấn, được làm từ khoảng 2.000 chiếc ống vừa được lắp đặt tại Nhạc viện Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh trên Xinhua.

Cây đàn cao 9m và nặng 7 tấn, được làm từ khoảng 2.000 chiếc ống vừa được lắp đặt tại Nhạc viện Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh trên Xinhua.

Cây đàn cao lớn làm từ 60 ống gỗ và 1.900 ống kim loại.
Các sinh viên ngắm cây đàn to khác thường, được trang trí đẹp mắt.
Một sinh viên chơi đàn vào ngày 24/11.
Đàn ống thường được sử dụng trong nhà thờ.

 

Theo Ngôi Sao