Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 trong 10 ngày

15:15, 12/12/2009

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia, diễn ra tại Phú Thọ trong 10 ngày, từ 14 đến 23/4 (mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch).

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia, diễn ra tại Phú Thọ trong 10 ngày, từ 14 đến 23/4 (mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch).

Hàng trăm ngàn người chen chân lên đền thắp hương giỗ Tổ.

Ngày 10/12, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định về việc tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - hội đền Hùng năm 2010 với quy mô cấp quốc gia.

Tại tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức trong 10 ngày, từ 14/4/2010 đến 23/4/2010 (tức từ mồng 1 đến mồng 10/3 âm lịch). Tại các tỉnh, thành phố, nơi có di tích đền thờ Hùng Vương, việc tổ chức không quá 2 ngày.

Lễ hội đền Hùng năm 2010 nhằm tôn vinh văn hoá dân tộc, khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày quốc lễ của dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Theo Vna