Tiền gửi của các “anh cả” lên tới 1,9 tỷ USD

09:04, 12/12/2009

Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến ngày 30/11, số dư tiền gửi có kỳ hạn của 7 tập đoàn, tổng công ty lớn vào khoảng 1,2 tỷ USD và không kỳ hạn là khoảng 700 triệu USD.

Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến ngày 30/11, số dư tiền gửi có kỳ hạn của 7 tập đoàn, tổng công ty lớn vào khoảng 1,2 tỷ USD và không kỳ hạn là khoảng 700 triệu USD.

[links()]

Tỷ giá USD/VND đang tăng
Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) Nguyễn Quang Huy cho biết như vậy về tình hình bán ngoại tệ của các doanh nghiệp cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
 
Ông Huy cho biết: Theo số liệu tổng hợp từ hệ thống, hiện các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục bán ngoại tệ cho các ngân hàng thương mại (NHTM) với mức bình quân trong năm. Tuy nhiên, do hiện nay đang là thời điểm cuối năm nên nhu cầu thanh toán nhập khẩu và trả nợ vay bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp là khá lớn.
 
Số liệu tổng hợp từ hệ thống báo cáo của các tổ chức tín dụng cho thấy, tính đến ngày 30/11, số dư tiền gửi có kỳ hạn của 7 tập đoàn, tổng công ty lớn vào khoảng 1,2 tỷ USD và không kỳ hạn là khoảng 700 triệu USD.
 
“Chúng tôi đã thiết kế cơ chế mua bán ngoại tệ với các tập đoàn và tổng công ty theo hướng sử dụng được lượng ngoại tệ tạm thời nhàn rỗi đồng thời vẫn đảm bảo nhu cầu chi ngoại tệ của các doanh nghiệp nằm trong danh sách này.
 
Cùng với Văn phòng Chính phủ, NHNN sẽ tiến hành họp bàn để trao đổi, thống nhất với các tập đoàn, tổng công ty này về phương án mua bán ngoại tệ cụ thể nhằm đảm bảo đơn giản và hiệu quả” - ông Huy cho biết.
 
Theo đó, để can thiệp thị trường, cũng từ ngày 30/11, NHNN đã tiến hành bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ từ âm 5% trở xuống, ưu tiên các mặt hàng phục vụ sản xuất.
 
Theo Dân trí