VNBA không đồng tình với xếp hạng ngân hàng năm 2009

11:34, 13/12/2009

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có văn bản gửi Thống đốc NHNN phản ánh bức xúc về báo cáo "Xếp hạng Ngân hàng Việt Nam năm 2009" của Vietnam Credit, đồng thời đề nghị Thống đốc xem xét có hướng xử lý.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa có văn bản gửi Thống đốc NHNN phản ánh bức xúc về báo cáo "Xếp hạng Ngân hàng Việt Nam năm 2009" của Vietnam Credit, đồng thời đề nghị Thống đốc xem xét có hướng xử lý.

VNBA cho rằng báo cáo xếp hạng ngân hàng chưa chính xác (ảnh: Quý Đoàn).
VNBA cho rằng báo cáo xếp hạng ngân hàng chưa chính xác (ảnh: Quý Đoàn).

“Báo cáo xếp hạng Ngân hàng Việt Nam năm 2009” do công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Credit) công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại ngày 10/12 cho thấy: Duy nhất Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); được xếp hạng A, 15 ngân hàng bị xếp hạng CCC (có mức độ rủi ro cao, nếu điều kiện kinh tế bất lợi thì ít có khả năng thực hiện các cam kết tài chính) và 1 ngân hàng xếp loại D (doanh ngiệp đã thực sự vỡ nợ).

Ngày 11/12/2009, sau khi nhận được phản hồi từ các hội viên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có công văn số 339/HHNH gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phản ánh bức xúc về báo cáo này. Công văn số 339/HHNH nêu rõ: Hiệp hội Ngân hàng đã nhận được phản ứng rất bức xúc của một số tổ chức hội viên về việc xếp hạng và đánh giá của công ty trên. Qua nghiên cứu và xem xét, Hiệp hội Ngân hàng thấy có một số vấn đề chưa hợp lý của báo cáo đánh giá trên.

 

Thứ nhất: Hoạt động ngân hàng thương mại là một hoạt động kinh doanh có điều kiện đã được pháp luật quy định. Mọi hoạt động có liên quan đến ngân hàng, phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép; đặc biệt việc xếp hạng ngân hàng thương mại hiện chỉ có Cơ quan thanh tra - giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương được phép thực hiện, vì họ có đầy đủ chức năng và thông tin, số liệu chính xác về hoạt động của từng ngân hàng.

Việc một công ty tư nhân đứng ra xếp loại, đánh giá ngân hàng Việt Nam của năm 2009 mà chỉ dựa trên các báo cáo kiểm toán của năm 2008 trở về trước là chưa đầy đủ, chưa đủ căn cứ để xếp loại một ngân hàng. Hơn nữa, năm 2008 là năm có diễn biến kinh tế vô cùng phức tạp, nếu không muốn dùng từ khủng hoảng. Đó là năm ngân hàng phải hoạt động trong điều kiện “bất thường”. Vì vậy, không thể lấy tình hình của cái “bất thường” để xếp loại cái “bình thường” cho năm 2009.

Để đánh giá chính xác được hoạt động của một ngân hàng phải căn cứ trên nhiều tiêu chí cả định lượng và định tính như: Bảng cân đối tài khoản chi tiết đến bậc IV; Chất lượng tài sản; Năng lực quản trị điều hành; Khả năng thanh khoản; Việc chấp hành nghiêm túc các quy trình, quy phạm nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước... Những thông số trên chỉ có Cơ quan thanh tra giám sát - ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước mới có đủ tư liệu chính xác và đầy đủ để xếp loại ngân hàng.

Thứ hai: Trong điều kiện hiện nay, bất kỳ các thông tin gì về ngân hàng chưa đầy đủ đã vội công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ.

Việc Công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam đứng ra xếp hạng, đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại dựa trên số liệu đã cũ, không đầy đủ, sau đó công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng đã và đang gây ra những phản ứng bất lợi. Đặc biệt cho các ngân hàng xếp loại từ C trở xuống. “Chúng tôi được biết trong danh sách mà Vietnam Credit xếp hạng loại B, thì thực tế họ đang được xếp loại ngân hàng hoạt động tốt trong năm 2009 hay có ngân hàng bị Vietnam Credit xếp loại CCC, nhưng thực tế chất lượng hoạt động của họ không nằm trong tiêu thức xếp loại như đánh giá của Vietnam Credit” công văn của VNBA nhấn mạnh.

Do vậy, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị Thống đốc NHNN xem xét có hướng xử lý.

Theo Dân Trí