Thần đồng Idol tương lai

09:12, 07/12/2009

Một cậu bé ngồi trong xe ô tô, vừa cầm đàn vừa hát rất khệnh, rất ngầu triển vọng sẽ là Sao tương lai.

Một cậu bé ngồi trong xe ô tô, vừa cầm đàn vừa hát rất khệnh, rất ngầu triển vọng sẽ là Sao tương lai.