Rung động uốn lượn cùng cảm xạ học...

15:02, 16/12/2009

Liên tiếp uốn éo, vật vã khóc lóc, rồi cười ha hả, hay bỗng dưng múa võ, hoặc leo cây như khỉ, ... khiến ai cũng có thể nghĩ đó là những hành động bất bình thường. Tuy nhiên đó lại là một phương pháp của những người tập luyện môn cảm xạ học....

Liên tiếp uốn éo, vật vã khóc lóc, rồi cười ha hả, hay bỗng dưng múa võ, hoặc leo cây như khỉ, ... khiến ai cũng có thể nghĩ đó là những hành động bất bình thường. Tuy nhiên đó lại là một phương pháp của những người tập luyện môn cảm xạ học....

[video(3984)]

Theo Vietnamnet