Bộ Tài chính công khai lương lãnh đạo SCIC

08:08, 15/12/2009

4 thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị SCIC chỉ nhận một khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hơn 1,4 triệu đồng (năm 2007) và 2,18 triệu đồng (năm 2008)

4 thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị SCIC chỉ nhận một khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định hơn 1,4 triệu đồng (năm 2007) và 2,18 triệu đồng (năm 2008) mà không có thêm bất kể khoản thu nhập nào khác.

Trước những bức xúc của dư luận liên quan đến chuyện lương bổng tại SCIC, chiều 14/12, Bộ Tài chính đã phát đi thông báo khẳng định khoản thu nhập mà một số thành viên kiêm nhiệm trong hội đồng quản trị được hưởng chỉ nhỉnh hơn 2 triệu đồng một tháng.

Các thành viên không kiêm nhiệm khác đang làm việc tại SCIC, hoặc đảm nhận vị trí lãnh đạo trong Công ty cổ phần Jetstar Pacific Airlines... sẽ được công bố trong cuộc họp sáng mai.

SCIC cho biết lãnh đạo Jetstar Pacific Airlines đã chủ động cắt giảm 25% lương

Theo Quyết định số 152 ngày 20/6/2005 của Thủ tướng, Hội đồng quản trị SCIC bao gồm thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Năm 2007, thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị SCIC, gồm ông Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Đỗ Hữu Hào - Thứ trưởng Bộ Công Thương. Từ năm 2008 đến nay thành viên không chuyên trách, gồm ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Đỗ Hữu Hào - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Các thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị đang nhận khoản phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định của Nhà nước, khoảng 1,42 triệu đồng (năm 2007), sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 157.950 đồng. Năm 2008, số tiền phụ cấp tăng lên 2,18 triệu đồng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 243.000 đồng. Ngoài khoản phụ cấp trên, Bộ Tài chính khẳng định, các ông có tên trên, không nhận thêm bất cứ khoản thu nhập nào khác.

Liên quan đến việc chi trả lương trong Ban lãnh đạo Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, Bộ Tài chính khẳng định các mức chi trả là do Hội đồng quản trị quyết định. Điều này phù hợp với quy định tại Điều 108 và Điều 117 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Hiện nay, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines do Hội đồng quản trị quyết định.

Trên thực tế, trước tình hình kinh doanh thua lỗ và để củng cố hoạt động của Jetstar Pacific Airlines, Bộ Tài chính đã chỉ đạo SCIC đánh giá cụ thể về công tác quản lý, điều hành, kết quả kinh doanh để có biện pháp cắt giảm chi phí. SCIC lúc này giữ vai trò cổ đông tham gia Hội đồng quản trị thông qua người đại diện quản lý phần vốn tại Jetstar Pacific Airlines.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính đã gặp và yêu cầu Tổng giám đốc Jetstar thuộc Tập đoàn Qantas (Australia) rà soát toàn diện tình hình tài chính, tình hình hoạt động của hãng, thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của Jetstar Pacific Airlines. Đồng thời yêu cầu hãng rà soát lại đường bay, cơ cấu lại lao động, cắt giảm chi phí, giảm số nhân sự nước ngoài và xem xét lại chính sách phân bổ lương, thu nhập phù hợp hơn.

Theo báo cáo của SCIC, Jetstar Pacific Airlines đã cắt giảm 7 trong số 12 cán bộ quản lý người nước ngoài. Đối với cán bộ chủ chốt người Việt Nam cũng thực hiện cắt giảm ít nhất 25% lương đối với các vị trí Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc thương mại. Những biện pháp này SCIC ước tính có thể giúp JPA tiết kiệm khoảng 1,5 triệu USD trong năm 2009.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã chỉ đạo SCIC báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến hoạt động của Jetstar Pacific Airlines và đang xây dựng phương án tổng thể xử lý các tồn tại của hãng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

[links()]

Theo Hồng Anh - VnExpress